Kredyt udzielony osobie bezrobotnej – to brzmi nieco abstrakcyjnie co z pewnością przyzna każdy kto starał się otrzymanie kredytu i miał z tym problemu nawet pomimo rozsądnych dochodów. Podstawą przyznania środków finansowych jest bowiem odpowiednia zdolność kredytowa a ta w przypadku osób bezrobotnych jest raczej nikła.

Reszta artykułu Kredyty dla bezrobotnych

Myśląc o ciągłym rozwijaniu swojej firmy często nie mamy innego wyjścia i stajemy w końcu przed koniecznością skorzystania z kredytu. Czasami potrzebujemy by uregulować bieżące należności wobec dostawców a innym razem by sfinansować inwestycje, które jeszcze przyspieszą rozwój.

Reszta artykułu Kredyty dla firm